Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Finansów Urzędu Miasta Knurów:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.1170 z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.1325 z późn zm.).
 3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.333).
 4. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.888 z późn.zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.1546 z późn.zm.).
 6. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz.1427 z późn.zm.).
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.256 z późn.zm.).
 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz.1781).
 9. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.708).
 10. Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019r., poz.2188).
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. u. z 2004r., Nr 107, poz.1138).
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r., poz.1104).
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019r., poz.1185).
 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019r., poz.1105).
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019r., poz.1153).
 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019r., poz.1126).
 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019r., poz.1154).
 18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.730).
 19. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018r., poz.2436).
 20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018r., poz.2466).
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020r.  (Dz. U. z 2019r., poz.2489).
 22. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r., Nr 187, poz.1330).
 23. Uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatkach: od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych na dany rok podatkowy.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Finansów Urzędu Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Polywka
Data publikacji:14.07.2016 11:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:14.07.2016
Informację aktualizował:Aleksandra Polywka
Data aktualizacji:Brak