Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Finansów Urzędu Miasta Knurów

Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Finansów Urzędu Miasta Knurów:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1785 z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.800 z późn.zm.).
 3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1892).
 4. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1821).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.1827 z późń.zm.).
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1257 z późn.zm.).
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz.1000).
 8. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.362).
 9. Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r., poz.1340).
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. u. z 2004r., Nr 107, poz.1138).
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015r., poz.2355 z późn.zm.).
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015r., poz.2025).
 13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013r., poz.789).
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018r.  (Dz. U. z 2017r., poz.2215).
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r., Nr 187, poz.1330).
 16. Uchwaly Rady Miasta Knurów w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatkach: od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych oraz określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatków lokalnych na dany rok podatkowy.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Finansów Urzędu Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Polywka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:14.07.2016
Data publikacji:14.07.2016 11:53