Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Biurze ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Biurze ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

    

 

  • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990r. – t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994 z póżn.zm;
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych),
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych - tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1000,
  • Ustawa  o pomocy społecznej  z dnia 12.03.2004 r. - t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 998 i 1076;
  • Ustawa z dnia 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny - tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1832 z późn.zm.
  • Uchwała Rady Miasta Knurów Nr LIVI/719/18 z dnia 19 września 2018r. w sprawie „Przyjęcia na terenie Gminy Knurów Programu wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”  w Knurowie.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Biurze ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Krzysztof Stryczek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:01.08.2016
Data publikacji:03.08.2016 07:40