Uchwała w sprawie realizacji przez Gminę Knurów w partnerstwie z Gminą Pilchowice, Gminą Wielowieś oraz Fundacją Rozwoju Lokalnego z Knurowa projektu pn. „Sam sobie szefem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.1 Promocja zatrudnienia na obszarach rewitalizowanych ZIT

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie realizacji przez Gminę Knurów w partnerstwie z Gminą Pilchowice, Gminą Wielowieś oraz Fundacją Rozwoju Lokalnego z Knurowa projektu pn. „Sam sobie szefem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.1 Promocja zatrudnienia na obszarach rewitalizowanych ZIT
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wioletta Marciniak
Informację wytworzył:Tomasz Rzepa
Data na dokumencie:10.08.2016
Data publikacji:17.08.2016 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż