Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów

 

Adam Rams - Prezydent Miasta

 

1. Wydział Organizacyjny i Kadr [OR]:

 • Elżbieta Piotrowska [Naczelnik]
 • Gabriela Dąbrowska [Z-ca Naczelnika]
 • Elżbieta Wróbel [Kierownik Referatu Kadr
 • Aleksandra Fogiel - Wioska [Inspektor]
 • Małgorzata Duchnowska [Inspektor]
 • Martyna Bąk [Inspektor]
 • Marzena Kołodziej [Inspektor]
 • Martyna Chrząszcz [Podinspektor]
 • Monika Skowrońska [Podinspektor]
 • Aleksandra Kurpanik [Podinspektor]
 • Adam Dudek [Podinspektor]
 • Oktawia Sałasińska [Podinspektor]
 • Joanna Dziechciarz [Podinspektor]
 • Natalia Dorabiała - Pietras [Podinspektor]
 • Ewa Pietras [Młodszy Referent] - umowa na czas określony zawarta w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
 • Natalia Hajduk [Podinspektor]
 • Krystyna Romasz [Sprzątaczka]
 • Grażyna Orzechowska [Sprzątaczka]
 • Iwona Stalica [Sprzątaczka]
 • Grażyna Szlaga [Sprzątaczka]
 • Anna Wdowiak [Sprzątaczka]
 • Marzena Jakubczyk [Sprzątaczka]
 • Eugeniusz Alczyński [Kierowca]
 • Czesław Dąbrowski [Konserwator]
 • Stefan Śmieja [Konserwator]

2. Urząd Stanu Cywilnego [USC]:

 • Barbara Bismor [Kierownik]
 • Krystyna Pach [Z-ca Kierownika]
 • Aleksandra Złocka [Inspektor]
 • Sylwia Steimann [Inspektor]
 • Joanna Bednarek [Podinspektor]

3. Straż Miejska [SM]:

 • Andrzej Daroń [Komendant]
 • Andrzej Dobrowolski [Z-ca Komendanta]
 • Katarzyna Przełożny [Podinspektor]
 • Małgorzata Kała [Pomoc administracyjna]
 • Wioletta Łyko [Pomoc administracyjna]
 • Adrian Szykowski [Starszy Inspektor]
 • Mariusz Kubaszak [Inspektor]
 • Witold Kraziński [Inspektor]
 • Piotr Michałów [Starszy Inspektor]
 • Franciszek Kostelecki [Starszy Specjalista]
 • Krzysztof Poręba [Specjalista]
 • Mirosław Przykłota [Starszy Specjalista]
 • Jarosław Przydatek [Specjalista]
 • Maria Kuczera [Strażnik]
 • Mariusz Wójcik [Starszy Specjalista]
 • Rafał Krawczyk [Starszy Strażnik]
 • Sebastian Wójcik [Strażnik]
 • Żaneta Skalska [ Strażnik]
 • Magda Mikołajczyk [Młodszy Strażnik]

4. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej [BAiKW]:

 • Alicja Jureczko - Wyżgolik [Kierownik]
 • Marzena Filuś [Inspektor]

5. Radca Prawny [RP] - Helena Słupik

6. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych [PO] - Władysława Grabińska

7. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością [PJ] - Gabriela Dąbrowska

8. Pełnomocnik ds. Wyborów [PW] - Gabriela Dąbrowska

9. Inspektor Ochrony Danych [IOD] - Honorata Przetocka

10. Inspektor ds. B H P oraz PPOŻ. [BHP] - Krzysztof Mrozek

 

Krystyna Kostelecka - Zastępca Prezdenta Miasta

1. Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska [GKRiOŚ]:

 • Anna Lewandowska [Naczelnik]
 • Bożena Sebzda [Z-ca Naczelnika]
 • Beata Lubecka [Kierownik Referatu ds. Odpadów Komunalnych]
 • Brygida Pluta [Inspektor]
 • Beata Bieniek [Inspektor]
 • Iwona Malczyk-Karwot [Inspektor]
 • Marek Gawkowski [Inspektor]
 • Aleksandra Kmita - Nowicka [Inspektor]
 • Krzysztof Trela [Inspektor]
 • Bożena Krok [Inspektor]
 • Dorota Bunar [Podinspektor]
 • Justyna Szczygioł [Podinspektor]

2. Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa [GR]:

 • Mariusz Aleksiej [Naczelnik]
 •  Aleksandra Żmuda [Z-ca Naczelnika]
 •  Mirosława Rudzewicz-Zwierzyńska [Podinspektor]
 •  Agnieszka Baron [Podinspektor]
 • Katarzyna Achtelik [Inspektor]
 • Laura Górniak [ Podinspektor]
 • Lucyna Cebula [Podinspektor]
 • Justyna Ślusarek [Podinspektor]

3. Wydział Zamówień Publicznych [ZP]:

 • Kornelia Loch [Naczelnik]
 • Monika Szczuk [Inspektor]
 • Urszula Czarnecka [Inspektor]
 • Agnieszka Kozyro [Inspektor]
 • Julita Macionczyk [Podinspektor]
 • Małgorzata Palka [Inspektor]

4. Wydział Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych [IM]:

 • Magdalena Szczygieł [Naczelnik]
 • Joanna Fijołek [Z-ca Naczelnika]
 • Ewa Szczypka [Kierownik Referatu ds. Inwestycji Miejskich]
 • Marek Sobieszek [Inspektor]
 • Beata Bednarek [Inspektor]
 • Katarzyna Renke [Inspektor]
 • Aleksandra Wieczorek [Inspektor]
 • Agnieszka Adamczyk [Podinspektor]
 • Brygida Wilk-Struglińska [Podinspektor]
 • Ryszard Wiercigroch [Inspektor]

5. Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych [UA]:

 • Delfina Brzezicka [Naczelnik]
 • Bartosz Kaczmarzyk [Z-ca Naczelnika]
 • Ilona Kostelecka [Kierownik Referatu Lokalowego]
 • Anna Gałka [Inspektor]
 • Sylwia Tałajkowska [Inspektor]
 • Anna Wieczorek [Inspektor]
 • Katarzyna Paszek [Inspektor]
 • Karolina Turak [Podinspektor]
 • Dominika Cioch [Młodszy Referent]- umowa zawarta na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

6. Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji [MZGLiA]:

 • Ewa Piskorz [pełniąca obowiązki Dyrektora]

 

Piotr Surówka - Zastępca Prezydenta Miasta

 

1. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia [PZ] - Piotr Grzelak

2. Centrum Kultury [CK]:

 • p.o. Mariusz Kowalczyk [Dyrektor]

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji {MOSiR]:

 • Krzysztof Stolarek [Dyrektor]

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej {MOPS]:

 • Małgorzata Cisek - Sopel [Dyrektor]

5. Miejskie Centrum Edukacji [MCE]:

 • Anna Misiura [Dyrektor]

6. Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy:

 • Małgorzata Czapla [Dyrektor]

7. Miejskie Przedszkole Nr 7:

 • Grażyna Misztalewska [Dyrektor]

8. Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Janusza Korczaka:

 • Ilona Wierzbowska - Pluta [Dyrektor]

9. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13:

 • Aldona Rychlewska [Dyrektor]

10. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 im. Feliksa Michalskiego:

 • Barbara Iwanicka [Dyrektor]

11. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2

 • Dariusz Dzindzio [Dyrektor]

12. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3

 • Barbara Hankus [Dyrektor]

13. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich:

 • Barbara Starek [Dyrektor]

14. Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Karola Miarki:

 • p.o. Joanna Kucyniak [Dyrektor]

15. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7:

 • Danuta Pluta [Dyrektor]

16. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 im Marii Konopnickiej:

 • Marzena Rudziewicz [Dyrektor]

17. Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej:

 • Jolanta Leśniowska [Dyrektor]

18. Miejski Żłobek:

 • Małgorzata Dorabiała [Dyrektor]

 

Krzysztof Grzelak - Skarbnik Miasta

 

1. Wydział Budżetowy i Planowania [FB]:

 • Adrianna Maniura [Naczelnik]
 • Joanna Macha [Z- ca Naczelnika]
 • Mariola Haberska [Inspektor]
 • Katarzyna Wojtyło [Inspektor]
 • Bernadeta Pisula [Inspektor]
 • Marcin Polywka [Inspektor]
 • Anna Ostalecka [Inspektor]
 • Justyna Pach [Inspektor] - umowa na czas określony zawarta w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
 • Joanna Gieniusz [Inspektor]
 • Natalia Lembas - Czuba [Inspektor]
 • Beata Rosa [Inspektor]
 • Karolina Szolc-Drapacz [Podinspektor]
 • Sandra Skomra [Podinspektor]
 • Paulina Langner [Podinspektor]
 • Laura Świder [Młodszy Referent] - umowa na czas określony zawarta w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

2. Wydział Finansów [FN]:

 • Aleksandra Polywka [Naczelnik]
 • Irena Dusza - Kuczmarska [Z-ca Naczelnika]
 • Anna Hejna [Inspektor]
 • Katarzyna Baran [Inspektor]
 • Anna Hesok [Podinspektor]
 • Magdalena Baryś [Inspektor]
 • Krystyna Łącka [Podinspektor]
 • Małgorzata Ołowiak [Inspektor]
 • Agnieszka Świstuń [Inspektor]
 • Aleksandra Jankowska [Podinspektor]
 • Joanna Michalak [Podinspektor]
 • Karolina Bobek [Podinspektor]
 • Natalia Nosiadek [Młodszy Referent] - umowa na czas określony zawarta w celu zastępstwa

3. Pełnomocnik ds. Inwentaryzacji [PI] - Maria Kozubowska

 

Piotr Dudło - Sekretarz Miasta

 

1. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego [SO]:

 • Joanna Dymkowska [Z-ca Naczelnika]
 • Beata Zawadzka [Kierownik Referetu Obsługi Ludności]
 • Dariusz Szlachcic[Kierownik Referetu Zarządzania Kryzysowego]
 • Ewelina Talaśka [Inspektor]
 • Bogusława Wilk [Inspektor]
 • Władysława Grabińska [Podinspektor]
 • Judyta Przybyła [Inspektor]
 • Beata Karwot [Inspektor]
 • Barbara Grzesiczek [Inspektor]
 • Bogumiła Sinka [Podinspektor]
 • Katarzyna Strugała [Podinspektor]

2. Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej [SDG]:

 • Lidia Labocha - Kozar [Naczelnik]
 • Aleksandra Barwińska [Inspektor]
 • Maria Kozubowska [Inspektor]
 • Mirella Drzymała [Inspektor]
 • Marzena Szlachetka [Podinspektor]
 • Marzena Majewska [Inspektor]

3. Biuro Obsługi Rady Miasta [BRM]:

 • Wioletta Marciniak [Kierownik]
 • Marta Mastalska [Podinspektor]

4. Biuro Informatyków [BI]:

 • Jan Bajorek [Kierownik]
 • Andrzej Reszka [Główny Specjalista]
 • Szymon Juśków [Inspektor]

5. Biuro ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi [BWP]:

 • Krzysztof Stryczek [Kierownik]
 • Krystian Pluta [Inspektor]
 • Adam Lipiński [Inspektor]
 • Michał Piszer [Inspektor]

6. Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji [PB] - Andrzej Reszka

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Martyna Bąk
Data publikacji:22.08.2016 10:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Elżbieta Wróbel
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Martyna Bąk
Data aktualizacji:14.06.2021 13:56