Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Urzędzie Stanu Cywilnego

 

Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Urzędzie Stanu Cywilnego

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

 3. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 10 z późn. zm.).

 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).

 5. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1000 z późn. zm.).

 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 194 z późn. zm.).

 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz.U. z 2015 r., poz. 171).

 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2015 r., poz. 231 z późn. zm.).

 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 180).

   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Urzędzie Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Joanna Bednarek
Informację wytworzył:Barbara Bismor
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2017 12:10