wersja do wydruku Anna Paszko 26.01.2017 11:52

Kontrola w zakresie wydatków poniesionych na remonty oraz wynagrodzenia bezosobowe poniesione w 2016 roku.

Nazwisko i imię kontrolującego:

 

Nazwa instytucji

kontrolującej:

 

 

 

Nr i data delegacji:

 

 

Czas kontroli:

 

 

Cel kontroli:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i numer protokołu z kontroli:

MARZENA FILUŚ

Inspektor w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej

 

Urząd Miasta Knurów

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

ul. F. Ogana 5

44 – 190 Knurów

 

Upoważnienie Nr 1/BAiKW/2017

z dnia 04.01.2017r.

 

11.01.2017 – 27.01.2017

 

 

Prawidłowość stosowania przepisów prawa i procedur wewnętrznych przy dokonywaniu wydatków ze środków publicznych.

Kontrolą objęto przede wszystkim następujące zagadnienia:

  • przeprowadzanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą

Prawo zamówień publicznych,

  • zgodność z planem finansowym,
  • terminowość regulowania zobowiązań,
  • dokumentowanie wydatków i sprawdzanie prawidłowości dokumentów (kontrola m.in. pod względem merytorycnym, formalno – rachunkowym, akceptacja przez kierownika jednostki oraz głównego księgowego lub osoby upoważnione),
  • sprawozdawczość budżetowa

 

 

 

 

25.01.2017

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrola w zakresie wydatków poniesionych na remonty oraz wynagrodzenia bezosobowe poniesione w 2016 roku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Paszko
Informację wytworzył:Krzysztof Stolarek
Data na dokumencie:25.01.2017
Data publikacji:26.01.2017 11:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż