Zadania realizowane w 2017 r.

(roboty budowlane)

Lp.

Nazwa zadania

Etap realizacji

Data rozpoczęcia*

Data zakończenia*

Realizowane przez wydział

1.

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 wraz z modernizacją ww. budynku oraz dobudową windy i rekonstrukcją terenu w rejonie ww. budynku

15.06.2015

21.02.2017

IM

2.

Przebudowa ul. Stokrotki w Knurowie

20.06.2016

13.12.2017

IM

3.

Przebudowa ul. Wolności w Knurowie

Przebudowa ul. Wolności na odcinku od posesji nr 53 do skrzyżowania z ul. Jęczmienną

04.07.2016

27.06.2017

IM

4.

Doposażenie placu zabaw w parku NOT w Szczygłowicach wraz z wymianą nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi

28.11.2016

06.04.2017

IM

5.

Przebudowa ul. Reymonta w Knurowie

Dokończenie II etapu zadania

07.02.2017

31.05.2017

IM

6.

Zaprojektowanie i wykonanie prac i zabezpieczeń poprawiających bezpieczeństwo pożarowe w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5

13.02.2017

11.05.2017

IM

7.

Budowa oświetlenia terenu w rejonie działki nr 1483/27 przy ul. Szarych Szeregów w Knurowie

12.05.2017

20.06.2017

IM

8.

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego

I Etap obejmujący modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. 1 Maja w Knurowie

20.06.2017

02.11.2017

IM

9.

Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie

I Etap: Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie

10.07.2017

w toku

IM

10.

Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ulicy Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ulicy Jęczmiennej od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie

III Etap, obejmujący przebudowę ul. Jęczmiennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Koziełka do skrzyżowania z ul. Wolności

19.07.2017

18.12.2017

IM

11.

Zasilanie rezerwowe budynków Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 Oraz przy ul. Niepodległości 5 i 7

 

24.07.2017

20.10.2017

IM

12.

Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie

I Etap

16.08.2017

w toku

IM

13.

Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie

-

19.09.2017

w toku

IM

14.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy 1 maja do ulicy Szpitalnej w Knurowie (wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia i budową placu zabaw)

-

29.09.2017.

w toku

IM

15.

Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie

-

09.10.2017.

w toku

IM

16.

Budżet obywatelski – Rejon IV – Wybudowanie na ulicy Szkolnej kilku kolejnych miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego w Knurowie oraz utwardzenie w sposób trwały nawierzchni drogi na odcinku przyległym do parkingu

Utwardzenie ul. Szkolnej w Knurowie oraz terenu przyległego

09.10.2017

22.11.2017

IM

17.

Budżet obywatelski – Rejon V – Modernizacja oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci, budowa mini boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej

Budowa mini boiska do koszykówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej w parku NOT w Szczygłowicach

16.10.2017

05.12.2017

IM

18.

Wykonanie przyłącza energetycznego dla montażu kamery monitoringu na terenie zielonym pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Klasztorną w Knurowie

-

03.11.2017

22.12.2017

IM

*Data rozpoczęcia – data przekazania placu budowy

**Data zakończenia – data odbioru końcowego


 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania realizowane w 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wojciech Stachowski
Data publikacji:13.02.2017 13:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.01.2017
Informację aktualizował:Wojciech Stachowski
Data aktualizacji:26.03.2018 09:28