Nazwisko i imię kontrolującego

 

Marzena Polańczuk

Nazwa instytucji kontrolującej 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu

Nr Upoważnienia

3507/2003

Czas kontroli

Od 12.11.2003 r. do 11.12.2003 r.

Cel kontroli:

  1. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych.
  2. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek i wypłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS.
  3. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  4. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  5. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
  6. Dokonywanie oględzin składniku majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek.

Data i nr protokołu

21.11.2003 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kontrola ZUS: Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek i wypłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Dokonywanie oględzin składniku majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gorzkowska
Data publikacji:20.02.2017 12:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Gorzkowska
Data aktualizacji:20.02.2017 12:03