Nazwisko i imię kontrolującego

 

Irena Kanarska

Nazwa instytucji kontrolującej 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Oddz. W Zabrzu

Nr Upoważnienia

O410000-0954-283/2006

Czas kontroli

Od 20.03.2006 r. do 05.04.2006 r.

Cel kontroli:

Zakres kontroli|:

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków, oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz o ustalenie kapitału początkowego.
  4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Data i nr protokołu

10.04.2006 r. Nr 178/06/OIII

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrola ZUS
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gorzkowska
Data publikacji:20.02.2017 13:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Gorzkowska
Data aktualizacji:20.02.2017 13:22