Podstawa prawna działania

  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.713 ).
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. o strażach gminnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1795 ) i akty wykonawcze do ustawy.
  3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1282) oraz akty wykonawcze do ustawy.
  4. Zarządzenie z dnia 10 maja 1991 r. nr OG 0138/21/91 Prezydenta Miasta Knurowa w sprawie utworzenia Straży Miejskiej.
  5. Uchwała z dnia 05 luty 1991r.  nr VIII/65/91 Rady Miejskiej w Knurowie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Straży Miejskiej.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawa prawna działania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Jan Bajorek
Data publikacji:11.05.2004 13:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andrzej Daroń
Data aktualizacji:08.10.2020 09:28