Zarządzenie Nr OR-0151/313/2005
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 29.11.2005 r.

w sprawie: wprowadzenia "Kodeksu postępowania etycznego pracowników Urzędu Miasta Knurów."

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

zarządzam, co następuje

Wprowadza się "Kodeks postępowania etycznego pracowników Urzędu Miasta Knurów", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Adam Rams

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kodeksu Postępowania Etycznego pracowników Urzędu Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Admin Admin
Data publikacji:14.09.2005 10:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Lidia Labocha-Kozar
Data na dokumencie:09.09.2005
Informację aktualizował:Agnieszka Szczepańska
Data aktualizacji:20.03.2014 08:37