wersja do wydruku Martyna Bąk 22.03.2017 09:38

Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Organizacyjnym i Kadr

Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Organizacyjnym i Kadr:

  • ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1429),
  • ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1446),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256),
  • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2325 z późn. zm.).

 

Osoby wykorzystujące informacje zamieszczone na stronie BIP powinny, przy ich udostępnianiu, zachować następujące warunki:

  • informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy: Urząd Miasta Knurów;
  • należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;
  • pozyskana treść informacji nie może być modyfikowana;
  • jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia;
  • poinformowanie, że Urząd Miasta Knurów nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie informacji, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Martyna Bąk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.03.2017 09:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż