Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 146/SO/2017

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 13 kwietnia 2017r.

 

 

Komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Knurów, dotyczących wejścia Miasta Knurów do tworzonego związku metropolitalnego.

 

 

KOMUNIKAT

z dnia 13 kwietnia 2017 roku

 

Prezydent Miasta Knurów zaprasza mieszkańców Miasta Knurów do konsultacji dotyczących wejścia Miasta Knurów do tworzonego związku metropolitalnego.

Uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Knurów.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 14.04.2017 r.
Termin zakończenia konsultacji: 27.04.2017 r.

Konsultacje prowadzone będą w postaci elektronicznej i papierowej za pomocą formularza określonego Uchwałą nr XXXI/435/17 Rady Miasta Knurów z dnia 12.04.2017r.

Formularz w wersji elektronicznej dostępny będzie online od dnia 14.04.2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Knurów (www.knurow.bip.info.pl) w Menu przedmiotowym w zakładce: Konsultacje społeczne / Związek metropolitalny oraz w wersji papierowej, do pobrania od dnia 14.04.2017r. w Urzędzie Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5 , pok. nr 7, w godzinach pracy Urzędu lub z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów.

Wypełniony formularz w wersji papierowej należy złożyć w Urzędzie Miasta Knurów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2017 r.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów, stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta najpóźniej w ciągu miesiąca od zakończenia konsultacji.

 

Formularz konsultacyjny - online

Formularz konsultacyjny - do pobrania

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Karwot
Data publikacji:07.04.2017 07:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Dymkowska
Data na dokumencie:13.04.2017
Informację aktualizował:Beata Karwot
Data aktualizacji:13.04.2017 11:41