Zarządzenie Nr 0161 / 17 / 2005
Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie
z dnia 29 września 2005 r.
w sprawie ustalenia zasad naboru pracowników do Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.
Na podstawie art. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz mając na uwadze stałą poprawę jakości życia publicznego, publicznego w szczególności stworzenie jasnych i przejrzystych kryteriów rekrutacji oraz otwartego i konkurencyjnego dostępu kandydatom do wolnych stanowisk urzędniczych, w ramach programu „Przejrzysta Polska”, którego Gmina Knurów jest uczestnikiem,

zarządzam, co następuje:

1.Ustalić zasady naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych w Knurowie, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia
2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1  września 2005 r.


DYREKTOR MZJOś

mgr Zbigniew Światowiec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Dyrektora MZJOś w sprawie ustalenia zasad naboru pracowników do MZJOś w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:30.09.2005 13:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:29.09.2005
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:30.09.2005 13:02