Wprowadzono zmiany Uchwałą nr

  • XIV/187/20189 z dnia 18.09.2019 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych Gminy Knurów oraz wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wioletta Marciniak
Data publikacji:28.06.2017 16:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.06.2017
Informację aktualizował:Wioletta Marciniak
Data aktualizacji:09.10.2019 16:17