Ogłoszenie o dopłatach obszarowych i płatnościach uzupełniających

UWAGA  ROLNICY!

Urząd Miasta Knurów, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa informuje wszystkich rolników, że warunkiem uzyskania dopłaty obszarowej i płatności uzupełniającej do powierzchni uprawowych jest  złożenie wniosku w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca br. w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdującym się w Pyskowicach przy ul.Kopernika  2  (tel. 302-20-40,  302-20-31).
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz.8.15 –16.15 , w czwartki od 8.15 do 18.15.


Ubiegając się o przyznanie dopłaty należy złożyć:

1. wniosek o wpis do ewidencji producentów – nie później niż na 21 dni przed złożeniem pierwszego wniosku o przyznanie płatności obszarowej
2. wniosek o przyznanie płatności obszarowej

O dopłatę może ubiegać się każdy kto posiada gospodarstwo rolne , o minimalnej powierzchni gruntów rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha, składających się z działek rolnych , których powierzchnia wynosi co najmniej 0,10 ha.

Druki wniosków wraz z instrukcją ich wypełniania można otrzymać w tut. Wydziale, przy ul. Niepodległości 7, wejście C w godzinach pracy Urzędu tj. od 8.30 do 15.30.

Naczelnik Wydziału

Alicja Figołuszka

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o dopłatach obszarowych i płatnościach uzupełniających
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Weronika Rudzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:15.04.2004
Data publikacji:12.05.2004 10:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż