Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach dotyczące higieny pasz

Ogłoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2006 r. wchodzi w życie Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. WE nr L 35 z 08.02.2005 r.). Stosownie do przepisów przedmiotowego rozporządzenia (art. 9 i art. 18)Wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu lub dystrybucji pasz zobowiązane są do dnia 1 stycznia 2006 r. powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii o prowadzeniu tej działalności.


Uwzględniając definicje „podmiotu działającego na rynku pasz” oraz „produkcji pierwotnej paszy” zawarte w przedmiotowym rozporządzeniu, obowiązek powiadamiania obejmować będzie również rolników wytwarzających produkty, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt (w tym między innymi producentów zbóż) i przedsiębiorców wytwarzających produkty odpadowe przemysłu rolno-spożywczego stosowane w żywieniu zwierząt np.: odpady przemysłu cukrowniczego - wysłodki buraczane, odpady z browarów - młuto itp.

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Gliwicach
Szczepan Blachut
lekarz weterynarii

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach dotyczące higieny pasz
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Nowakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:08.11.2005
Data publikacji:10.11.2005 12:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż