Ogłoszenie nr 500078113-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.
Knurów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 624626-N-2017
Data: 01/12/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 27690559500000, ul. ul. Sztygarska - Hala Sportowa  , 44193   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 304 810, e-mail w.kosmider@mosir.knurow.pl, faks 323 304 812.
Adres strony internetowej (url): www.mosirknurow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-21, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-22, godzina: 10:00,

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony - Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie. Działki nr 3561/5, 3561/6 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Paszko
Data publikacji:19.12.2017 14:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Stolarek
Data na dokumencie:19.12.2017
Informację aktualizował:Anna Paszko
Data aktualizacji:19.12.2017 14:54