Knurów, dn. 20-12-2017r.

 

Ogłoszenie

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

Działając na podstawie art.18a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) i ze względu na brak złożonych ofert do Otwartego Konkursu z dnia 22.11.2017r. stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 474/MOPS/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 22.11.2017r. unieważnia się konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta Knurów od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. skierowanego do organizacji pozarządowych o których mowa w art.3 ust.2 i podmiotów określonych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Marcin Szołtysek
Data publikacji:22.12.2017 12:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Kamyk
Data na dokumencie:20.12.2017
Informację aktualizował:Marcin Szołtysek
Data aktualizacji:22.12.2017 12:19