Knurów, dnia  19.12.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

Gmina Knurów informuje, że realizatorem zadania pomocy społecznej  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie  od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia  2018 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)" wyłonionym  w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)  jest Polski Czerwony Krzyż Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach, Oddział Rejonowy PCK w Knurowie ul. Wilsona 10.

Na realizację powyższego zadania przeznaczono dotację w wysokości 164.928,00 zł.

 

                                                                                                                           Prezydent Miasta Knurów

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Data publikacji:02.01.2018 13:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Naporowska
Data na dokumencie:19.12.2017
Informację aktualizował:Agata Twardawa
Data aktualizacji:02.01.2018 13:06