Zadania realizowane w 2018 r.

Zadania realizowane w 2018 r.

(roboty budowlane)

Lp.

Nazwa zadania

Etap realizacji

Data rozpoczęcia*

Data zakończenia*

Realizowane przez wydział

1.

Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie

I Etap: Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie

10.07.2017

27.07.2018

IM

2.

Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie

I Etap

16.08.2017

06.07.2018

IM

3.

Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie

-

19.09.2017

23.08.2018

IM

4.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy 1 maja do ulicy Szpitalnej w Knurowie (wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia i budową placu zabaw)

-

29.09.2017

15.01.2018

IM

5.

Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie

-

09.10.2017

15.01.2018

IM

6.

Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie

-

09.02.2018

20.07.2018

IM

7.

Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie

-

24.05.2018

w toku

IM

8.

Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

I Etap: Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach

24.05.2018

w toku

IM

9.

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego

II Etap obejmujący modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szpitalnej i ul. 26 Stycznia

29.05.2018

23.07.2018

IM

10. Budowa miejsc postojowych przy ul. Batorego w Knurowie - 14.06.2018 01.08.2018 IM
11. Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie - Etap II i wykonanie dróg wewnętrznych pomiędzy garażami blaszanymi wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Parkowej II Etap 20.06.2018 w toku IM
12. Budżet obywatelski - Rejon IV - Budowa otwartej siłowni zewnętrznej Budowa otwartej siłowni zewnętrznej w rejonie ul. Michalskiego w Knurowie 28.06.2018 13.09.2018 IM
13 Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie - 02.07.2018 w toku IM
14 Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie - 07.08.2018 w toku IM
15 Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie Przebudowa linii SN w ramach I Etapu: Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie 16.08.2018 w toku IM
16 Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie - 20.08.2018 w toku IM
17 Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie - 26.09.2018 w toku IM

*Data rozpoczęcia – data przekazania placu budowy

**Data zakończenia – data odbioru końcowego

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania realizowane w 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wojciech Stachowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:02.01.2018
Data publikacji:02.01.2018 13:35