Zadania realizowane w 2018 r.

Zadania realizowane w 2018 r.

(roboty budowlane)

Lp.

Nazwa zadania

Etap realizacji

Data rozpoczęcia*

Data zakończenia*

Realizowane przez wydział

1.

Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie

I Etap: Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie

10.07.2017

27.07.2018

IM

2.

Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie

I Etap

16.08.2017

06.07.2018

IM

3.

Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie

-

19.09.2017

23.08.2018

IM

4.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy 1 maja do ulicy Szpitalnej w Knurowie (wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia i budową placu zabaw)

-

29.09.2017

15.01.2018

IM

5.

Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie

-

09.10.2017

15.01.2018

IM

6.

Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie

-

09.02.2018

20.07.2018

IM

7.

Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie

-

24.05.2018

17.12.2018

IM

8.

Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

I Etap: Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach

24.05.2018

w toku

IM

9.

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego

II Etap obejmujący modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szpitalnej i ul. 26 Stycznia

29.05.2018

23.07.2018

IM

10. Budowa miejsc postojowych przy ul. Batorego w Knurowie - 14.06.2018 01.08.2018 IM
11. Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie - Etap II i wykonanie dróg wewnętrznych pomiędzy garażami blaszanymi wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Parkowej II Etap 20.06.2018 27.11.2018 IM
12. Budżet obywatelski - Rejon IV - Budowa otwartej siłowni zewnętrznej Budowa otwartej siłowni zewnętrznej w rejonie ul. Michalskiego w Knurowie 28.06.2018 13.09.2018 IM
13 Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie - 02.07.2018 19.12.2018 IM
14 Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie - 07.08.2018 12.12.2018 IM
15 Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie Przebudowa linii SN w ramach I Etapu: Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie 16.08.2018 23.11.2018 IM
16 Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie - 20.08.2018 27.12.2018 IM
17 Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie - 26.09.2018 w toku IM

*Data rozpoczęcia – data przekazania placu budowy

**Data zakończenia – data odbioru końcowego

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania realizowane w 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wojciech Stachowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:02.01.2018
Data publikacji:02.01.2018 13:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.12.2018 23:32 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
21.12.2018 20:21 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
12.12.2018 17:35 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
27.11.2018 14:18 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
23.11.2018 10:24 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
26.09.2018 23:19 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
13.09.2018 14:22 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
28.08.2018 08:42 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
20.08.2018 13:23 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
20.08.2018 12:46 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
08.08.2018 15:15 Edycja dokumentu (Katarzyna Renke)
27.07.2018 21:55 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
23.07.2018 14:11 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
20.07.2018 12:13 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
11.07.2018 07:33 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
03.07.2018 07:43 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
29.06.2018 12:10 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
20.06.2018 17:29 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
14.06.2018 12:09 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
14.06.2018 12:07 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
29.05.2018 10:35 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
29.05.2018 10:33 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
29.05.2018 10:32 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
29.05.2018 10:29 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
09.02.2018 10:54 Edycja dokumentu (Wojciech Stachowski)
25.01.2018 09:54 Edycja dokumentu (Wojciech Stachowski)
24.01.2018 17:11 Edycja dokumentu (Wojciech Stachowski)
17.01.2018 17:25 Edycja dokumentu (Wojciech Stachowski)
15.01.2018 09:43 Edycja dokumentu (Wojciech Stachowski)
02.01.2018 13:35 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Stachowski)