Zarządzenie Nr 559/BAiKW/2017

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 20 grudnia 2017 r.


w sprawie: wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej w Gminie Knurów na 2018 rok.


         Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 - j.t.) 

zarządzam się, co następuje:

1. Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej na 2018 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrzej Urzędu Miasta Knurów.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 r. 


PREZYDENT MIASTA

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan kontroli wewnętrznej w Gminie Knurów na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Marzena Filuś
Data publikacji:03.01.2018 09:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Rams
Data na dokumencie:20.12.2017
Informację aktualizował:Marzena Filuś
Data aktualizacji:03.01.2018 09:34