Zadania przygotowane do realizacji w 2018 r.

Zadania przygotowane do realizacji w 2018 r.

(przygotowanie dokumentacji)

Lp.

Nazwa zadania

Etap realizacji

Data rozpoczęcia*

Data zakończenia*

Realizowane przez wydział

1.

Wykonanie projektu technicznego parkingu przy ul. Szpitalnej

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

20.09.2017

27.03.2018

IM

2.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

04.12.2017

12.03.2018

IM

3.

Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. Michalskiego w Knurowie

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

15.01.2018

w toku

IM

4.

Otwarte Strefy Aktywności:

  • ul. Staszica,

  • ul. Szpitalna.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

16.01.2018

1.03.2018

IM

5.

Budżet obywatelski – Rejon III – Centrum rozrywki dla dzieci – plac zabaw –

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy placu zabaw w obrębie działki nr 984/21 w rejonie ul. Ks. Koziełka w Knurowie

17.01.2018

30.03.2018

IM

6.

Budżet obywatelski – Rejon V – Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice – krzyżówka)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy placu zabaw w obrębie działki nr 1568/9 w rejonie ul. Zwycięstwa w Knurowie

23.01.2018

30.03.2018

IM

7.

Budżet obywatelski – Rejon IV – Budowa otwartej siłowni zewnętrznej

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb siłowni zewnętrznej w rejonie ul. Michalskiego w Knurowie

05.02.2018

29.03.2018

IM

8.

Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

21.02.2018

19.11.2018

IM

9. Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 23.03.2018 w toku IM

10.

Budowa miejsc postojowych przy ul. Władysława Jagiełły w Knurowie – II Etap

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

4.04.2018

26.09.2018

IM

11.

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Lignozy oraz ul. Al. Piastów w Knurowie”

20.04.2018

24.07.2018

IM

12.

Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

28.08.2018

w toku

IM

13.

Wykonanie remontu balkonu w budynku UM Knurów przy ul. Niepodległości 7

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

29.08.2018

28.09.2018

IM

14. Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 18.09.2018 w toku IM

*Data rozpoczęcia – data podpisania umowy

**Data zakończenia – termin zakończenia przedmiotu umowy / data odbioru dokumentacji projektowej

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania przygotowane do realizacji w 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wojciech Stachowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:05.01.2018
Data publikacji:05.01.2018 11:44