„Skąd mamy pieniądze w budżecie miasta i na co je wydajemy?”

Budżet Miasta Knurów w latach 2003 - 2005

Szanowni mieszkańcy:

W miesiącu grudniu 2005 r. w celu przybliżenia Państwu zagadnień dotyczących finansów waszego miasta wydaliśmy broszurę pn: „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.
Zawarte w broszurze informacje omawiają dochody i wydatki Gminy w okresie od 2003 do 2005 roku w sposób ogólny.
Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że w omawianym czasie zarówno wielkość pozyskanych dochodów, jak też wysokość ponoszonych wydatków wykazywały tendencje wzrostowe, co okazuje poniższe zestawienie:

 RokDochody w przeliczeniu na 1-go mieszkańcaWydatki w przeliczeniu na 1-go mieszkańca ogółem Wydatki na inwestycje w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
20031 326,501 252,3987,13
20041 635,641 371,6894,01
20051 802,192 072,27473,47

Z przedłożonych danych wynika, że coraz więcej pozyskanych środków przeznaczonych jest na inwestycje, co świadczy o trosce o rozwój naszego miasta. Nie zapomina się przy tym o realizacji innych zadań gminy o czym świadczy fakt, że w omawianym okresie wydatkowano w przeliczeniu na 1-go mieszkańca na:


200320042005
oswiatę i edukację572,71589,43785,00
opiekę społeczną 157,33156,69214,59
sport53,8254,8363,37
gospodarkę komunalną
35,1294,29111,75
modernizację i remonty dróg i ulic
94,6764,15181,15
gospodarkę mieszkaniową
31,0562,06136,23

Wyżej prezentowane dane, jak też dane zawarte w przywołanej broszurze mają charakter ogólny lecz wyrażam nadzieję, że dzięki nim łatwiej będzie zrozumieć na co władze gminy wydają nasze wspólne pieniądze.
Szczegółowe informacje dotyczące budżetu gminy i jego realizacji w poszczególnych latach jak i budżetu aktualnego znajdziecie Państwo na stronach internetowych Urzędu Miasta.
Jednocześnie informuję, że każdy z Państwa może mieć wpływ na podejmowane decyzje w zakresie kierunków wydatkowania poprzez radnych oraz bezpośrednio u Prezydenta Miasta.
Wszelkie uwagi dotyczące oceny informatora i zawartych w nim danych prosimy o przekazywanie Radnym RM oraz Prezydentowi Miasta w Biurze Obsługi Petenta, względnie pocztą elektroniczną (um@Knurow.pl).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skąd mamy pieniądze w budżecie miasta i na co je wydajemy?
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Admin Admin
Data publikacji:29.11.2005 09:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Grzelak
Data na dokumencie:29.11.2005
Informację aktualizował:Agnieszka Szczepańska
Data aktualizacji:26.07.2007 14:31