wersja do wydruku Anna Gałka 08.03.2018 08:26

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 8 marca 2018 r. o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów w dniu 21.02.2018 r. trzech uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 8 marca 2018 r.

 

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.) informuję o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów w dniu 21 lutego 2018 r.:

 • Uchwały Nr XLVI/613/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy
  ks. Alojzego Koziełka

 • Uchwały Nr XLVI/614/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami:
  1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka – Etap II

 • Uchwały Nr XLVI/615/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony
  ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami
  administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap
  II  (...)

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 8 marca 2018 r. o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów w dniu 21.02.2018 r. trzech uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gałka
Informację wytworzył:z.upa. Prezydenta
Data na dokumencie:08.03.2018
Data publikacji:08.03.2018 08:26