Informacja o wyborze oferty na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych Gminy Knurów na 2018 rok

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

GMINA KNURÓW, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, woj. śląskie, pow. gliwicki, tel. 0-32 235-10-17, fax 0-32 235-15-21 iinformuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro na realizację zamówienia pn.: ,,Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych Gminy Knurów na 2018 rok”  dokonano wyboru cząstkowych ofert najkorzystniejszych.

Na realizatora zamówienia wybrano Wykonawców, którzy złożyli oferty:

  • oferta nr 1: Podarowane.pl Biedrzycki s.j., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary – łączna kwota za materiały promocyjne z najkorzystniejszą ceną: 9 731,60 zł brutto,
  • oferta nr 2: Studio Siedem Żółtowski Grzegorz, ul. Myślenicka 186, 30-698 Kraków – łączna kwota za materiały promocyjne z najkorzystniejszą ceną: 27 054,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Oferty złożone przez ww. Wykonawców spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5 Zapytania Ofertowego z dnia 30.03.2018 r. oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród ofert złożonych w terminie i nie podlegających odrzuceniu.

          

ZASTĘPCA PREZYDENTA

    Barbara Zwierzyńska

  

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych Gminy Knurów na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Krzysztof Stryczek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.04.2018
Data publikacji:13.04.2018 13:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż