wersja do wydruku Martyna Bąk 16.04.2018 14:46

Kontrole zewnętrzne w 2018r.

Kontrole zewnętrzne w 2018r.

 

1. Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach

Termin: 12.01.2018r. - 26.03.2018r.

Temat: wykorzystanie dotacji z budżetu państwa.

 

2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach

Termin: 26.04.2018r. - 30.05.2018r.

Temat: kontrola merytoryczna i finansowa projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów dla obszaru III Kolonii wraz z terenami przyległymi".

 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach

Termin: I, II, III kwartał 2018r.

Temat: kontrola gospodarowania wodami w zakresie odprowadzania do wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w graniacach administracyjnych miasta.

 

4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Termin: 11.07.2018r. - 02.08.2018r.

Temat: kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.

 

5. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Termin: 29.06.2018r., 13.07.2018r.

Temat: zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy dotyczące urlopów wypoczynkowych.

 

6. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Termin: 25.09.2018r. - 5.11.2018r.

Temat: kompleksowa kontrola gospodarki finansowej od 1 stycznia 2014r. do dnia zakończenia kontroli.

 

7. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin: 7.01.2019r. - 14.01.2019r.

Temat: kontrola projektu "Wsparcie moblilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Etap I - budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach" oraz "Wsparcie moblilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Etap II - budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie"

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrole zewnętrzne w 2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Martyna Bąk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2018 14:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż