Nazwisko i imię kontrolującego: 

Jadwiga Króliczek

Nazwa instytucji kontrolującej: 

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Nr i data delegacji : 

Z upoważnienia Śląskiego Kuratora Oświaty
Jacek Tarkota Dyrektor Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach
DK-GL.5533.2.48.2018

Czas kontroli: 

16.04.2018  r.

Cel kontroli: 

Wynika z obszarów pracy szkoły, wymienionych
w art. 55 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe:
a/ przydzielanie nauczycielom zajęć zgodnie
z posiadanymi kwalifikacjami;
b/ przestrzeganie statutu szkoły, w tym praw dziecka;
c/ zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki.

Data i numer protokołu z kontroli: 

17.04.2018 r.; DK-GL.5533.2.48.2018

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrola doraźna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Barbara Starek
Data publikacji:24.04.2018 15:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Starek
Data na dokumencie:17.04.2018
Informację aktualizował:Barbara Starek
Data aktualizacji:24.04.2018 15:14