Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym"

Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym", Nr ZP.272.1.28.2018 z dnia 11.05.2018 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Urszula Czarnecka
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:11.05.2018
Data publikacji:14.05.2018 10:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż