Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Honorata Przetocka

44-190 Knurów ul. dr Floriana Ogana 5
pok. 115

Czas pracy :
poniedziałek - wtorek od godz. 7.30 do godz. 15.30
środa od godz.7.30 do godz. 17.30
czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30
piątek od godz. 7.30 do godz. 13.30

 

Status i zadania Inspektora Ochrony Danych określają odpowiednio art. 38 i art. 39  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@mail.knurow.eu.

Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:

  • osobiście do Biura Obsługi Interesanta (Biuro Podawcze Urzędu - parter),
    44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5,

  • pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Knurów, 44-190 Knurów,
    ul. dr. Floriana Ogana 5,

  • z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP (PeUP)/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Inspektor Ochrony Danych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Honorata Przetocka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:24.05.2018
Data publikacji:24.05.2018 15:28