OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180) Prezydent Miasta Knurów informuje,  że Decyzją nr GL.RET.070.7.76.2018.EK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Knurów na okres 3 lat.

Ww. Decyzja została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 18.05.2018 r.

W związku z powyższym od 26.05.2018 r.do 25.05.2021 r. będą obowiązywały nw. wysokości cen i stawek opłat.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Knurów na okres od 26.05.2018 r. do 25.05.2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Krzysztof Trela
Data publikacji:25.05.2018 09:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Krzysztof Trela
Data aktualizacji:27.01.2021 19:23