OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 30 maja 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów, które wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

z dnia 30 maja 2018 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmian fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów, które wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017r. poz. 1405 z późn. zm.),

zawiadamiam

o podjęciu, przez Radę Miasta Knurów uchwały Nr XLIX/651/18 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/414/17 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian fragmentów „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów”.

Projekt ww. dokumentu wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Do projektu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko (...)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 30 maja 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów, które wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Delfina Brzezicka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:30.05.2018
Data publikacji:30.05.2018 09:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż