Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Knurów


Termin kontroli: 23.04.2018 r. do 24.05.2018 r.


Temat kontroli: Kontrola dotycząca stosowania w Wydziałach, Referatach i na Samodzielnych Stanowiskach procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości ponoszonych wydatków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.


Rodzaj kontroli: planowa (zgodnie z Zarządzeniem Nr 247/FB/15 Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów z dnia 23.12.2015 r. w sprawie: Procedury kontroli wydatków ponoszonychh w urzędzie ze środków publicznych, stosowanych zasad wstępnej oceny ich celowości, legalności i gospodarności oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli z późniejszymi zmianami).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stosowanie procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości, legalności ponoszonych wydatków w 2017 roku w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzedu Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Marzena Filuś
Data publikacji:13.06.2018 08:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Rams
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marzena Filuś
Data aktualizacji:13.06.2018 08:39