Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu w zakresie likwidacji napowietrznych przyłączy do budynków ul. Dworcowa 29, 31 i 33

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu w zakresie likwidacji napowietrznych przyłączy do budynków ul. Dworcowa 29, 31 i 33,  Nr ZP.272.1.31.2018 z dnia 05 czerwca 2018 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu w zakresie likwidacji napowietrznych przyłączy do budynków ul. Dworcowa 29, 31 i 33
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Szulc
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:05.06.2018
Data publikacji:13.06.2018 08:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż