Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie II – nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej:  Zadanie II – nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja,  Nr ZP.272.1.33.2018 z dnia 06 czerwca 2018 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie II – nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Szulc
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:06.06.2018
Data publikacji:13.06.2018 09:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż