wersja do wydruku Anna Gałka 12.07.2018 08:18

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 12 lipca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

z dnia 12 lipca 2018 r.

o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową,
ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I,

która wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 29, 39, 40, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowi
sko (Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam o podjęciu:

  • uchwały Nr XLVI/611/2018 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018r., w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I.

Projekt ww. zmiany planu miejscowego wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Do projektu planu miejscowego zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7
w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych –
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (...)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 12 lipca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gałka
Informację wytworzył:z.upa. Prezydenta
Data na dokumencie:12.07.2018
Data publikacji:12.07.2018 08:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż