wersja do wydruku Anna Gałka 16.08.2018 08:08

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 16 sierpnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Zgodnie z art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2017 poz. 1073, ze zm.), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405, ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXX/414/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 marca 2017r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian fragmentów „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów”, zmienioną uchwałami: (...),

zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 sierpnia 2018 roku do 14 września 2018 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, 44 – 190 Knurów, w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Dokumentacja zostanie również opublikowana na stronach internetowych urzędu gminy.

 

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentacji:

Uwarunkowania: aktywne w okresie wyłożenia

Kierunki: aktywne w okresie wyłożenia

Prognoza oddziaływania na środowisko: aktywne w okresie wyłożenia

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 16 sierpnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gałka
Informację wytworzył:Z up.
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.08.2018 08:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.09.2018 15:07 Edycja dokumentu (Anna Gałka)
24.08.2018 08:44 Edycja dokumentu (Anna Gałka)
24.08.2018 08:42 Edycja dokumentu (Anna Gałka)
16.08.2018 08:10 Edycja dokumentu (Anna Gałka)
16.08.2018 08:08 Utworzenie dokumentu. (Anna Gałka)