wersja do wydruku Anna Gałka 11.10.2018 12:23

Gminna Ewidencja Zabytków

PONIŻEJ LINK DO ZARZĄDZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM:

https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=17465&idmp=458&r=r

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Na terenie Gminy Knurów nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187 z późn. zm.) prowadzi Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Najcenniejsze obiekty objęte są ochroną poprzez ustalenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe obiekty w 2015r., na podstawie Zarządzenia Nr 130/UA/2015 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 20.04.2015r. zostały wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków na terenie Gminy Knurów (dalej GEZ).

W zaktualizowanym opracowaniu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
tj.
w zaktualizowanej GEZ:

  • zweryfikowano zabytki ujęte w dotychczasowej GEZ,

  • uaktualniono karty zabytków poprzez wykonanie dokumentacji fotograficznej obejmującej minimum widok ogólny i charakterystyczne detale zabytku – min. 2 zdjęcia.

GEZ uzupełniono również o karty ewidencyjne dotyczące zabytków archeologicznych, tzn. Stanowisk Archeologicznych zarejestrowanych w granicach Gminy Knurów.

Ponadto, w stosunku do obiektów ujętych w GEZ, na podstawie Zarządzenia Nr 130/UA/2015 Prezydenta Miasta, przestały istnieć 2 budynki (wyburzenie) należące do obiektu: Zespół KWK „Knurów-Szczygłowice” pole wschód, ul. Kopalniana 3a oraz obiekt dawnego dworca PKP przy ul. Piotra Ściegiennego. Dodano natomiast 5 nowych obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie planów miejscowych uchwalonych po roku 2015: ul. ks. Alojzego Koziełka 7, 12, 32, 52 i ul. Henryka Sienkiewicza 5.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszego Zarządzenia jest uzasadnione.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Gminna Ewidencja Zabytków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gałka
Informację wytworzył:Prezydent Miasta
Data na dokumencie:10.10.2018
Data publikacji:11.10.2018 12:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż