wersja do wydruku Anna Gałka 25.10.2018 07:57

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 25 października 2018 r
.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945) oraz art. 21 ust. 2, art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.) a także zgodnie z Uchwałą Nr XXX/415/17 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie
ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I, wraz z uzasadnieniem i z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 listopada 2018 r. do 23 listopada 2018 r., (...)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gałka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:25.10.2018
Data publikacji:25.10.2018 07:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż