Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów Nr ZP.272.1.52.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Julita Macionczyk
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:15.11.2018
Data publikacji:16.11.2018 10:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż