Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów  Nr ZP.272.1.53.2018 z dnia 26 listopada 2018 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Małgorzata Palka
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:26.11.2018
Data publikacji:03.12.2018 14:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż