Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie"

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie", Nr ZP.272.1.54.2018 z dnia 06 grudnia 2018 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.).

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Urszula Czarnecka
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:06.12.2018
Data publikacji:14.12.2018 08:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż