Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego - ETAP I

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego

stwierdzające nieważność uchwały:

I. w części graficznej przedstawionej na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1:

- dotyczącej terenu oznaczonego symbolem Z28.2TK - tereny kolejowe

II. w części dotyczącej ustaleń tekstowych planu:

- § 14 ust. 1 w zakresie słów "Z28.3TK"

- § 15 ust. 1 pkt 1 w zakresie słów "Z28.3KDG"

- § 16 pkt 1 w zakresie słów "Z28.3KDG"

- § 16 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i drugie w całości

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego - ETAP I
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wioletta Marciniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:19.12.2018
Data publikacji:28.12.2018 12:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż