Plan kontroli wewnętrznej w Gminie Knurów na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 511/BAiKW/2018

PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

 

z dnia 28 grudnia 2018 r.

 

 

w sprawie: wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej w Gminie Knurów na 2019 rok.

 

 

Na podstawie art. 33 ust.1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 – t.j. z późniejszymi zmianami),

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

  1. Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej na 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

  1. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Knurów.

     

  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 r.

 

PREZYDENT MIASTA KNURÓW

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan kontroli wewnętrznej w Gminie Knurów na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Marzena Filuś
Informację wytworzył:Adam Rams
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.12.2018 10:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż