Ogłoszenie

Gmina Knurów informuje, że realizatorem zadania pomocy społecznej  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn.:

"Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa
w miejscu ich zamieszkania w okresie  od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia  2019 r.
(z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)"

wyłonionym  w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późniejszymi zmianami)  jest:

Polski Czerwony Krzyż Śląski
Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach
Oddział Rejonowy PCK w Knurowie ul. Wilsona 10.

Na realizację powyższego zadania przeznaczono dotację w wysokości 219 998,20 zł.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyłonieniu realizatora dla zadania pn."Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia w 2019 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Data publikacji:03.01.2019 14:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.01.2019
Informację aktualizował:Agata Twardawa
Data aktualizacji:27.11.2019 14:48