Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz uiszczenie I raty opłaty za korzystanie w 2019 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Knurów informuje, że 31 stycznia 2019 r.

upływa termin:

  • złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2018 oraz
  • uiszczenia I raty opłaty (lub całości opłaty) za korzystanie w roku 2019 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy albo w Kasie Urzędu Miasta (ul. Ogana 5 parter).

Kasa czynna jest w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.45 – 15.30, środa 7.45 – 17.30, piątek 7.45 – 13.30.

Zgodnie ze znowelizowanym art 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w przypadku nie złożenia oświadczenia w terminie do 31 stycznia zezwolenie wygasa z upływem 30 dni, jeśli przedsiębiorca w tym terminie nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

W przypadku nie dokonania w terminie do 31 stycznia zapłaty I raty opłaty zezwolenie wygasa, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz uiszczenie I raty opłaty za korzystanie w 2019 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Lidia Labocha-Kozar
Informację wytworzył:Lidia Labocha-Kozar
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2019 11:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż