Zadania przygotowane do realizacji w 2019 r.

Zadania przygotowane do realizacji w 2019 r.

(przygotowanie dokumentacji)

 

Lp.

Nazwa zadania

Etap realizacji

Data rozpoczęcia*

Data zakończenia*

Realizowane przez wydział

1.

Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. Michalskiego w Knurowie

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

15.01.2018

08.03.2019

IM

2. Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 23.03.2018 19.03.2019 IM

3.

Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

28.08.2018

16.05.2019

IM

  4. Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 18.09.2018 w toku IM
5. Budżet obywatelski - Rejon III - budowa placu zabaw dla dzieci wraz z miejscem dla rowerów przy ul. Dworcowej Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 12.02.2019 26.04.2019 IM
6. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wieczorka

Etap I, obejmujący budowę oświetlenia ul. Wieczorka na odcinku od skrzyżowania z ul. Lignozy do ogródków działkowych

Opracowanie dokumnetacji projektowo - kosztorysowej

21.03.2019 17.09.2019 IM
7. Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Karłowicza w Knurowie wraz z drogami bocznymi Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 10.04.2019 w toku IM
8. Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 30.04.2019 w toku IM
9. Budowa ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 23.05.2019 w toku IM
10. Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rakoniewskiego w Knurowie na odcinku od ul. Wilsona do ul. Matejki Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 05.06.2019 w toku IM
11. Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 06.11.2019 w toku IM

*Data rozpoczęcia – data podpisania umowy

**Data zakończenia – termin zakończenia przedmiotu umowy / data odbioru dokumentacji projektowej

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania przygotowane do realizacji w 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Joanna Fijołek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:08.01.2019
Data publikacji:08.01.2019 21:24