Zadania realizowane w 2019 r.

(roboty budowlane)

 

Lp.

Nazwa zadania

Etap realizacji

Data rozpoczęcia*

Data zakończenia*

Realizowane przez wydział

1.

Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

I Etap: Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach

24.05.2018

07.08.2019

IM

2 Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie - 26.09.2018 15.04.2019 IM
3. Budowa oświetlenia ul. Wilsona w Knurowie I Etap, obejmujący budowę oświetlenia ul. Wilsona od szafy oświetleniowej nr SO-009 do słupa nr 009/5/8 22.02.2019 28.06.2019 IM
4. Remont balkonu nad głównym wejściem do budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 - 01.04.2019 25.07.2019 IM
5. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie - 01.04.2019 23.08.2019 IM
6. Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice - krzyżówka) - Rejon V - 16.04.2019 02.08.2019 IM
7. Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja w Knurowie - 17.04.2019 22.08.2019 IM
8. Budowa drogi wewnątrzosiedlowej w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie - 18.04.2019 02.08.2019 IM
9. Otwarta Strefa Aktywności - ul. Szpitalna - 06.06.2019 10.10.2019 IM
10. Budowa miejsc postojowych przy ul. Władysława Jagiełły w Knurowie II Etap 24.06.2019 30.09.2019 IM
11. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie - 24.06.2019 w toku IM
12. Budowa oświetlenia w rejonie osiedla Farskie Pola w Knurowie I Etap, obejmujący budowę oświetlenia wzdłuż ul. Emilii Plater 26.06.2019 17.09.2019 IM
13. Budowa oświetlenia w rejonie III Kolonii w Knurowie Etap I, obejmujący budowę oświetlenia wzdłuż ul. Mickiewicza oraz ul. Karola Miarki wraz z odgałęzieniami bocznymi 26.06.2019 13.11.2019 IM
14. Budowa oświetlenia ul. Wilsona w Knurowie Etap II, obejmujący budowę oświetlenia ul. Wilsona od słupa nr 009/5/8 do słupa nr 009/5/18 w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. Szpitalną 02.07.2019 26.08.2019 IM
15. Przebudowa ul. Piłsudczyków w Knurowie - 09.07.2019 19.12.2019 IM
16. Centrum rozrywki dla dzieci - plac zabaw w rejonie ul. Koziełka - Rejon III - 15.07.2019 16.10.2019 IM
17. Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą II Etap: Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie 15.07.2019 w toku IM
18. Budżet obywatelski - Rejon III - budowa placu zabaw dla dzieci wraz z miejscem dla rowerów przy ul. Dworcowej - 19.09.2019 13.12.2019 IM
19. Budżet obywatelski - Rejon V - Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach - 20.09.2019 25.10.2019 IM
20. Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. Michalskiego w Knurowie - 26.09.2019 w toku IM
21. Remont pomieszczeń na niskim parterze w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 - 04.12.2019 w toku IM

*Data rozpoczęcia – data przekazania placu budowy

**Data zakończenia – data odbioru końcowego

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania realizowane w 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Joanna Fijołek
Data publikacji:08.01.2019 21:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:08.01.2019
Informację aktualizował:Joanna Fijołek
Data aktualizacji:19.12.2019 15:19